CLASSES DE REPÀS

Suport escolar personalitzat de totes les assignatures de primària i secundària

Educació primària i secundària 

 60 o 120 minuts

COM US AJUDEM?

  • Reforç, consolidació, i ampliació de les assignatures 

  • Suport en els deures escolars

  • Donar a conèixer tècniques d’estudi i posar-les en pràctica 

  • Potenciar l’autonomia de treball

  • Promoure l’autocontrol de l’agenda i l’organització de les tasques escolars

  • Resolució de dubtes i preparació els exàmens

Coordinació amb els tutors dels centres educatius