MUSICOTERÀPIA ESCOLAR

Sessions individuals de suport psicopedagògic per a infants amb dificultats d'aprenentatge, on ens acompanyem de l'oportunitat que ens dóna la música per treballar d'una manera diferent

31
31

33
33

24
24

31
31

1/3

A Ses Arrels acollim infants i joves que presenten dificultats d'aprenentatge i sentin interès per la música. 

El treball individualitzat permet acompanyar els infants en el procés d'escolaritat i oferir una via alternativa per treballar les dificultats d'aprenentatge i la motivació escolar. 

A partir de les necessitats de cada infant definim objectius psicopedagògics i planifiquem sessions individuals, on podem intervenir en aspectes com:

  • Adquisició del llenguatge (lectura, parla, escriptura…), comprensió lectora, atenció focal i sostinguda, memorització...

  • Suport en els continguts escolars, planificació i organització, adquisició de rutines...

  • Millora de la motivació escolar, reducció ansietats i frustracions...

 

Treballem a partir de: 

  • Jocs musicals creatius

  • Cant i exercicis de vocalització i respiració

  • Comprensió i memorització de cançons

  • Jocs d'escolta i atenció

  • Suport en continguts escolars

  • Musicalització de continguts escolars teòrics

  • Composició i interpretació de melodies i lletres

Infants i joves

45 minuts

 

Coordinació amb les families i altres agents implicats

"LA MÚSICA PRODUEIX UN PLAER DEL QUE LA NATURALESA HUMANA NO POT PRESCINDIR"  Confuci