ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

Acompanyament del creixement integral i millora dels nivells maduratius en el desenvolupament de la primera infància.

A QUI VA DIRIGIT?

 • Infants de 0 a 4 anys que, tot i no presentar trastorns, necessiten acompanyament per assolir els nivells maduratius adequats en alguna àrea del desenvolupament.

 • Infants de 0 a 4 anys que presenten retard o trastorns en el desenvolupament.

A partir de les necessitats de cada infant definim objectius i planifiquem sessions, on podem intervenir en aspectes com:  

 • Manipulació d’objectes, reconeixement tàctil, relacions espacials, estimulació sensorial…

 • Reflexos, consciència corporal, ús de les mans, marxa, coordinació, motricitat…

 • Interacció, imitació gestual, estimulació dels centres de parla, adquisició del llenguatge...

 • Demandes de necessitat, vincles afectius, establiment de rutines...

COM TREBALLEM?

SESSIONS INDIVIDUALS 

 • Detectar, prevenir o atendre trastorns del desenvolupament infantil.

 • Potenciar al màxim les habilitats psicomotrius, cognitives, socials, afectives i comunicatives.

 • Estimular capacitats compensadores. 

 • Fomentar l’autonomia personal. 

ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A LES FAMILIES

 • Atenció, informació i orientació en les fites de desenvolupament

 • Facilitar pautes i recursos a les famílies per a aplicar-los a l'entorn familiar

 • Treball conjunt amb les famílies i els infants per introduir noves rutines comunicatives, motores i sensorials en el dia a dia amb els infants. 

Educació infantil

45 minuts

 

Coordinació amb les families i altres agents implicats

"LA PRIMERA TASCA DE L'EDUCACIÓ ÉS AGITAR LA VIDA, PERÒ DEIXAR-LA LLIURE PERQUÈ ES DESENVOLUPI"  Maria Montessori