top of page

SES ARRELS

LA NOSTRA FILOSOFIA

En el nostre centre ens adaptem a les necessitats de cada infant, tot aplicant les estratègies i tècniques adequades per aconseguir els objectius marcats coordinadament amb els centres educatius, les families i els altres agents implicats. Així doncs, oferim una resposta de qualitat totalment personalitzada utilitzant planificacions individualitzades

Som partidaris que per a consolidar els aprenentatges no només cal treballar els coneixements teòrics, sinó que també cal viure'ls des de la pràctica i les emocions, per això utilitzem el joc i les històries com a eines principals. D'aquesta manera aconseguim que els aprenentatges esdevinguin significatius i ARRELIN en els infants i joves com a competències de vida. 

"Sense emoció no hi ha aprenentatge"

the-mosaic-puzzle-art-for-kids-children-s-creative-game-the-hands-are-playing-mosaic-at-ta
cute-boy-forming-toys-from-clay.jpg

COM TREBALLEM?

  • Acompanyem en l'adquisició de diferents fites presents en el desenvolupament dels infants de manera totalment respectuosa i d'acord amb les habilitats i capacitats que l'infant va desenvolupant segons la seva maduresa. 

  • Acompanyem a les families per a què puguin treballar des de casa i puguin fer èmfasi en els aspectes més essencials. 

  • Acompanyem als professionals de les escoles explicant-los en quin procés es troba l'infant i què és el que podem fer per a facilitar-li l'aprenentatge.

  • Ens coordinem amb tots els professionals externs i agents educatius implicats.

QUI SOM?

CARLA

Pedagoga (Col. 01402)

 

Especialitzada en intervenció psicosocial, trastorns d'aprenentatge, Pedagogia Waldorf i reflexos primitius.

ARIADNA

Psicopedagoga (Col. 01914)

 

Especialitzada en atenció a la primera infància, musicoteràpia i acompanyament a infants amb TEA. 

bottom of page