"SENSE EMOCIÓ NO HI HA APRENENTATGE"

En el nostre centre ens adaptem a les necessitats de cada infant, tot aplicant les estratègies i tècniques adequades per aconseguir els objectius marcats coordinadament amb els centres educatius, les families i els altres agents implicats. Així doncs, oferim una resposta de qualitat totalment personalitzada utilitzant planificacions individualitzades

Som partidaris que per a consolidar els aprenentatges no només cal treballar els coneixements teòrics, sinó que també cal viure'ls des de la pràctica i les emocions, per això utilitzem el joc i les històries com a eines principals. D'aquesta manera aconseguim que els aprenentatges esdevinguin significatius i ARRELIN en els infants i joves com a competències de vida.