top of page

ACOMPANYAMENT A LA PRIMERA INFÀNCIA

Acompanyament en el desenvolupament integral dels infants, davant les dificultats que es puguin presentar a nivell psicomotriu, cognitiu, emocional i de llenguatge, per tal de millorar els nivells maduratius i facilitar-ne el creixement.

21.png
IMG_20210629_154329_edited.jpg
20.png

A partir de les necessitats de cada infant definim objectius i planifiquem sessions, on podem intervenir en aspectes com:

 

 • Manipulació d’objectes, reconeixement tàctil, relacions espacials, estimulació sensorial

 • Reflexos, consciència corporal, ús de les mans, marxa, coordinació, motricitat…

 • Interacció, imitació gestual, estimulació dels centres de parla, adquisició del llenguatge...

 • Demandes de necessitat, vincles afectius, establiment de rutines...

SESSIONS INDIVIDUALS 

ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A LES FAMILIES

 • Detectar, prevenir o atendre trastorns del desenvolupament infantil.

 • Potenciar al màxim les habilitats psicomotrius, cognitives, socials, afectives i comunicatives.

 • Estimular capacitats compensadores. 

 • Fomentar l’autonomia personal. 

 • Atenció, informació i orientació en les fites de desenvolupament

 • Facilitar pautes i recursos a les famílies per a aplicar-los a l'entorn familiar

 • Treball conjunt amb les famílies i els infants per introduir noves rutines comunicatives, motores i sensorials en el dia a dia amb els infants. 

Dirigit a: 

 • Infants que, tot i no presentar trastorns, necessiten acompanyament per assolir els nivells maduratius adequats en alguna àrea del desenvolupament.

 • Infants que presenten retard o trastorns en el desenvolupament.

Infants de 0 a 5 anys

45 minuts

 

Coordinació amb les families i altres agents implicats

"La primera tasca de l'educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi" 

 

Maria Montessori

bottom of page