SUPORT EN DIFICULTATS D'APRENENTATGE

Intervenció pedagògica orientada infants que mostren alguna dificultat d’aprenentatge, o un trastorn diagnosticat (dislèxia, discalcúlia, TDAH, etc). 

LECTURA I ESCRIPTURA

 • Adquisició del llenguatge (lectura, escriptura, etc.)

 • Comprensió lectora

 • Trastorns del llenguatge

  • Dislèxia

  • Dificultat per a escriure (Disgrafia)

  • Pronunciació de sons

  • Fluïdesa de la parla

Educació infantil, primària i secundària

MATEMÀTIQUES

COMPORTAMENT I APRENENTATGE

 • Adquisició de les matemàtiques

 • Agilitat en el càlcul

 • Càlcul mental

 • Suport en els continguts escolars

 • Discalcúlia (Trastorn de l'aprenentatge de les matemàtiques​)​​

 • Baixa motivació escolar

 • Infants inquiets

 • Infants porucs

 • Trastorns del comportament​

  • Dèficit d'atenció​

  • Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH)

45 minuts

 

nina-con-su-frasco-de-calma-1.jpg

Coordinació amb el centre educatiu i altres agents implicats

"QUAN UN INFANT POT RELACIONAR EL QUE APRÈN AMB LES SEVES PRÒPIES EXPERIÈNCIES, ES DESPERTA EL SEU INTERÈS, S'ACTIVA LA SEVA MEMÒRIA, I TOT EL QUE HA APRÈS ES TORNA SEU"

Rudolf Steiner