VALORACIÓ PEDAGÒGICA

Sessió d'anàlisi del grau de desenvolupament psicomotor, emocional i neuronal dels aspectes que van lligats amb el procés d'aprenentatge dels vostres fills.

Aprendre a escriure, llegir i calcular ​són tasques molt complexes. Per a que els infants ho puguin fer necessiten estar preparats, i no depèn de l'edat, sinó de la seva maduresa. 

De què depèn la maduresa? D'aspectes relacionats amb el desenvolupament psicomotor, emocional i neuronal de l'infant.

 

A Ses Arrels identifiquem el grau de desenvolupament dels aspectes anteriors que van lligats amb el procés d'aprenentatge. A més, us facilitem un informe amb les observacions realitzades durant la valoració, on hi trobareu els aspectes necessaris que al vostre fill li cal treballar perquè pugui millorar i assolir els objectius marcats.

I DESPRÉS DE LA VALORACIÓ QUÈ?

Després de la valoració tenim molta més informació de com aprenen els vostres fills, i per això sabem què cal reforçar específicament. Nosaltres us podem ajudar de dues maneres diferents:

SUPORT EN DIFICULTATS D'APRENENTATGE

Realització de sessions regulars de suport en dificultats d'aprenentatge per treballar el que s'ha identificat en la valoració pedagògica. 

PAUTES I EXERCICIS PER FER A CASA

 

Us facilitem pautes i exercicis per a treballar des de casa amb els infants d'acord amb les conclusions de la valoració pedagògica. 

 

Acompanyem el procés fent trobades mensuals o quinzenals (segons l'evolució de l'infant).