top of page

VALORACIÓ PEDAGÒGICA

Sessió d'anàlisi del grau de desenvolupament psicomotor, emocional i neuronal dels aspectes que van lligats amb el procés d'aprenentatge dels vostres fills.

IMG-20230721-WA0128.jpg

Aprendre a escriure, llegir i calcular ​són tasques molt complexes. Per a que els infants ho puguin fer necessiten estar preparats, i no depèn de l'edat, sinó de la seva maduresa

De què depèn la maduresa? D'aspectes relacionats amb el desenvolupament psicomotor, emocionalneuronal de l'infant.

 

A Ses Arrels identifiquem el grau de desenvolupament dels aspectes anteriors que van lligats amb el procés d'aprenentatge. A més, us facilitem un informe amb les observacions realitzades durant la valoració, on hi trobareu els aspectes necessaris que al vostre fill li cal treballar perquè pugui millorar i assolir els objectius marcats.

I DESPRÉS DE LA VALORACIÓ QUÈ?

Després de la valoració tenim molta més informació de com aprenen els vostres fills, i per això sabem què cal reforçar específicament. Nosaltres us podem ajudar de dues maneres diferents:

ACOMPANYAMENTS INDIVIDUALS

Derivem a l'infant al servei que considerem més adequat per treballar el que s'ha identificat en la valoració pedagògica i per tant contribuïr al seu desenvolupament.

ACOMPANYAMENT FAMILIAR

Us facilitem pautes i exercicis per a treballar des de casa amb els infants d'acord amb les conclusions de la valoració pedagògica. 

 

Acompanyem el procés fent trobades segons l'evolució de l'infant.

I també...
 

ORIENTACIONS DIAGNÒSTIQUES
AMB TESTOS ESTANDARITZATS

Processos diagnòstics a través de testos estandaritzats amb els que s'obté un informe on hi haurà els resultats obtinguts durant l'avaluació, les conclusions extretes dels resultats i l'orientació diagnòstica. A més, s'acompanyarà d'un document amb recomanacions a seguir.

Es realitzen orientacions diagnòstiques en Trastorns Específics de l'Aprenentatge:

  • Dislèxia

  • Disgrafia

  • Disortografia 

  • Discalcúlia 

bottom of page