top of page

LOGOPÈDIA

Tractament i prevenció dels trastorns del llenguatge, la parla i la comunicació verbal i no verbal, amb totes les funcions que hi ha implicades.

La nostra intervenció es centra en:​

ENTRADA D'INFORMACIÓ

Alteracions de la comunicació secundàries a dèficits sensorials. Entre d'altres: ​

 • Hipoacúsia

 • Trastorns de discriminació, organització i seqüenciació auditiva.

 • Adaptació  a l'aparellatge protètic.

hipoacusia_edited.jpg

PROCESSAMENT

SORTIDA D'INFORMACIÓ

 • Retards i trastorns d'adquisició del llenguatge oral

 • Retards i trastorns del procés de lectoescriptura:

  • Dislèxia​

  • Disgrafia

  • Disortografia

 • Trastorns i dificultat en la pronunciació dels sons 

 • Retards de la parla

 • Trastorns del ritme i la fluència

 • Respiració bucal

 • Deglució disfuncional

no-habla_edited.jpg
450_1000_edited.jpg

Educació infantil, primària i secundària

45 minuts

 

Coordinació amb el centre educatiu i altres agents implicats

"L'INFANT COMENÇA A PERCEBRE EL MÓN NO NOMÉS A TRAVÉS DELS SEUS ULLS SINÓ TAMBÉ

A TRAVÉS DE LA SEVA PARLA" Lev Vigotsky

bottom of page