MUSICOTERÀPIA

Sessions per acompanyar infants i joves amb Necessitats Educatives Especials al llarg del seu procés de creixement i aprenentatge.

S'ofereix la possibilitat de treballar amb infants i joves que presentin:

Infants i joves

45 minuts

 

Coordinació amb les families i altres agents implicats

A Ses Arrels acollim infants i joves que presenten dificultats en el seu procés de desenvolupament i aprenentatge i sentin interès per la música. Les sessions s'adapten a les necessitats físiques, cognitives, socials i emocionals de cada persona. 

El treball individualitzat permet dissenyar objectius terapèutics específics, establir un ritme d'aprenentatge convenient i dedicar especial atenció a cada una de les necessitats del participant.

"LA MÚSICA ÉS UN PONT, UN LLOC DE TROBADA ENTRE DUES PERSONES"  Priestley

  • Trastorn de desenvolupament intel·lectual

  • Trastorns d'aprenentatge

  • Trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat