MUSICOTERÀPIA

Sessions individuals per a infants de totes les edats amb dificultats de moviment, expressió, comunicació, atenció o gestió emocional

Treballem amb infants que presenten:

  • Trastorn de desenvolupament intel·lectual

  • Trastorns d'aprenentatge

  • Trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat

En les sessions de musicoteràpia potenciem les habilitats psicomotrius, cognitives, socials, afectives i comunicatives i vetllem per cobrir les necessitats personals.

A partir de les necessitats de cada infant definim objectius psicopedagògics i planifiquem sessions individuals, on podem intervenir en aspectes com:  

  • Atenció, comprensió, aprenentatge de conceptes bàsics, memòria, funcions executives…

  • Percepció sensorial, integració sensoriomotriu, consciència corporal, motricitat fina i gruixuda, to muscular, coordinació...

  • Comunicació verbal expressiva i receptiva, comunicació no verbal, atenció conjunta, habilitats socials, relacions interpersonals...

  • Motivació, relaxació, autoestima, reconeixement i expressió d’emocions, vincles afectius, regulació emocional..

Infants i joves

45 minuts

 

Coordinació amb les families i altres agents implicats

"LA MÚSICA ÉS UN PONT, UN LLOC DE TROBADA ENTRE DUES PERSONES"  Priestley