top of page

COMUNICACIÓ, LLENGUATGE I LOGOPÈDIA

Tractament i prevenció dels trastorns del llenguatge, la parla i la comunicació verbal i no verbal, amb totes les funcions que hi ha implicades.

La nostra intervenció es centra en alteracions de la comunicació secundàries a dèficits sensorials. Entre d'altres:

ENTRADA D'INFORMACIÓ

Alteracions de la comunicació secundàries a dèficits sensorials. Entre d'altres: ​

  • Trastorns de discriminació, organització i seqüenciació auditiva.

hipoacusia_edited.jpg

PROCESSAMENT

SORTIDA D'INFORMACIÓ

  • Retards i trastorns d'adquisició del llenguatge oral

  • Trastorns i dificultat en la pronunciació dels sons 

  • Retards de la parla

  • Trastorns del ritme i la fluència

no-habla_edited.jpg
450_1000_edited.jpg

Primera infància, educació primària i secundària

45 minuts

 

Coordinació amb el centre educatiu i altres agents implicats

"El llenguatge modela el nostre pensament i no pot haver-hi cap pensament sense llenguatge"

Ken Wilberg

bottom of page