top of page

PSICOMOTRICITAT

Acompanyament en el desenvolupament i control de la motricitat gruixuda

P1010012.jpg
IMG_20230512_182716.jpg
P1010089.jpg

A les sessions de psicomotricitat aconseguim que els infants: 

  • Aprenguin a tenir control sobre el seu cos i els seus moviments

  • Millorin l'equilibri

  • Afrontin nous reptes i les seves pors

Però la finalitat principal és que millorin dos dels sistemes sensorials més importants en el desenvolupament infantil:

  • Sistema vestibular: Relacionat amb el sentit del moviment del cos en l'espai. Les seves principals funcions són la postura i l'equilibri però també és essencial per la coordinació de moviments corporals i la coordinació visomotora. A més també col·labora en l'orientació espacial. 

  • Sistema propioceptiu i tàctil: Estableix el sentit de la posició de les diferents parts del cos. És un dels sistemes responsables dels moviments oculars, el to muscular i la seguretat gravitacional. A més, igual que el sistema vestibular participa en la postura i l'equilibri. És essencial per la planificació motriu i la coordinació ull mà.

 

La maduresa dels dos sistemes està relacionada amb l'atenció i la concentració, així com les habilitats necessaries per a què es desenvolupi la lectoescriptura i el càlcul amb facilitat.

Primera infància i educació primària

45 minuts

 

Coordinació amb les families i altres agents implicats

"El moviment és la única cosa que pot salvar el nen de la desconcentració"

Tamara Chubarovsky

bottom of page