top of page

PROGRAMA COMPLET DE DESENVOLUPAMENT I MADURESA

Conjunt de sessions personalitzades que tenen l'objectiu d'acompanyar a cada infant perquè pugui anar adquirint les fites de desenvolupament i maduresa que encara no ha assolit i necessita per a poder realitzar els aprenentatges escolars amb facilitat i sense dificultats.

connie-and-child_orig.jpg
ELFoot.jpg
csm_ELString_c743e7112b.jpg

El desenvolupament i la maduresa de cada infant depèn de l'adquisició de diferents fites a nivell psicomotor, emocional i neuronal. 

Al nostre centre, després de realitzar la valoració pedagògica tenim molta informació de quines fites s'han adquirit i quines no, i aquestes, a la vegada ens permeten descobrir com aprèn aquell infant en qüestió.

 

Per tant, si en la valoració hem observat que hi ha alguna immaduresa, iniciem aquestes sessions en les que preparem un seguit d'exercicis que permeten als infants avançar en el seu desenvolupament.

Els exercicis que proposem poden ser rítmics, físics, psicomotors, artístics, jocs, activitats d'expressió, jocs de llenguatge... i s'escullen en funció de cada cas i de les preferències que tenen els infants, amb la finalitat que gaudeixin fent-les i per tant l'aprenentatge realitzat esdevingui significatiu. 

A mesura que es van adquirint les fites i l'infant ja es mostra més segur i capaç de realitzar els exercicis proposats, procedim a realitzar la reeducació necessària en l'àmbit més de llenguatge, de càlcul, o ambdues, segons les dificultats que presenten a l'escola. Totes les activitats proposades en la reeducació s'introdueixen progressivament, primerament de manera vivencial fins que finalment es realitzen exercicis i activitats més acadèmiques.

En alguns casos, un cop treballades les fites de desenvolupament, s'observa un canvi generalitzat en el que no és necessari dur a terme la part de reeducació perquè amb el que s'ha fet al centre i el que s'ha treballat a l'escola és suficient. 

Primera infància, educació primària i secundària

45 minuts

 

Coordinació amb el centre educatiu i altres agents implicats

"Moltes vegades un <<no vull>> amaga un <<no puc>>"

Tamara Chubarovsky

bottom of page