top of page

FISIOTERÀPIA PEDIÀTRICA

La fisioteràpia pediàtrica s’encarrega de l’assessorament, tractament i cura d’aquells infants i adolescents que presenten un retard en el seu desenvolupament, desordres en el moviment (congènits o adquirits), o altres malalties i/o alteracions. 

Infant cercant pilota
Contacte amb una mà
contacte 2 mans
contacte 4 mans

COM US AJUDEM?

  • Realitzem la valoració global de l’infant i del seu entorn (escola/llar d’infants, família, amics) per tal d’acordar els objectius de tractament conjuntament amb la família.  

  • Establim la intervenció de fisioteràpia tenint present l’esfera biopsciosocial de l’infant. 

  • Donem recolzament a la família de l’infant i col·laborar amb altres professionals sanitaris i educatius. 

QUINES PATOLOGIES TRACTEM?

  • Infants que presenten patologies o alteracions neurològiques: paràlisi cerebral, espina bífida, traumatismes cranioencefàlics, paràlisi braquial obstètrica, trastorns en la coordinació, entre d’altres.

  • Infants que presenten patologies neuromusculars: atrofia muscular espinal, distròfia muscular de Duchenne, entre d’altres. 

  • Infants que presenten patologies o alteracions traumatològiques: torticolis congènita, escoliosi, plagiocefàlies, luxació congènita de malucs, peus equino-varos, problemes posturals, entre d’altres. 

  • Infants que presenten patologies o alteracions respiratòries: fibrosi quística, bronquiolitis, asma, entre d’altres.

  • Infants que presenten alteracions genètiques: síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Rett, síndrome d'Angelman, entre d’altres. 

  • Infants que necessiten seguiment per prevenir alteracions en el seu desenvolupament: infants prematurs i/o de baix pes, infants amb hipotonies benignes o infants amb retards psicomotrius idiopàtics. 

bottom of page